Účetní kanceláře
Komory certifikovaných účetních
Komory certifikovaných účetních

Více o podmínkách

Součástí portálu "Účetní kanceláře KCÚ" se stávají účetní kanceláře zastřešené právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jenž jsou členy Komory certifikovaných účetních.  

Právnická osoba - společnost poskytující služby vedení účetnictví a účetní poradenství se stává členem KCÚ, pokud má činnost "Účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, přičemž (i) statutárním orgánem nebo odpovědným zástupcem za výkon činnosti je člen KCÚ - fyzická osoba a (ii) společnost má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem účetního poradenství.
Fyzická osoba se stává členem KCÚ po absolvování víceletého profesního vzdělání zastřešeného do "Systému certifikace účetní profese ČR", na jehož konci získává osvědčení "Certifikovaný účetní" v prvním stupni certifikace a "Účetní expert" ve druhém stupni certifikace.

Více o kvalifikačních předpokladech (počet a zaměření odborných zkoušek a počet let praxe zde. Členem KCÚ může také absolvent jiného systému profesního vzdělání, které je založeno na Mezinárodních vzdělávacích standardech pro účetní, které vydává Mezinárodní federace účetních (IFAC), např. absolventi ACCA, ICAEW, CPA.
Právnické i fyzické osoby jsou vedeny Komorou certifikovaných účetních v seznamech členů, jsou na ně kladeny požadavky kontinuálního profesního vzdělávání a přihlašují se k etickému kodexu KCÚ. Účetní kanceláře jsou tak prověřeny profesní organizací s působností 20 let v oboru. 


 

 


© 2018 Komora certifikovaných účetních. All rights reserved.