Účetní kanceláře
Komory certifikovaných účetních
Komory certifikovaných účetních
Mapa kanceláří
Profesionalita

Profesionalita

S plným nasazením, efektivně a odpovědně Vám účetnictví a s ním spojené služby zabezpečí certifikovaný účetní, absolvent několikaletého profesního vzdělání a odborné praxe.
Odbornost

Odbornost

Účetní předpisy se mění, účetní jednotky jsou různorodé a k poskytování kvalitních služeb nepostačí v minulosti nabyté vzdělání nebo rekvalifikace. Dbáme na pokračující vzdělávání ve Váš prospěch.
Odpovědnost

Odpovědnost

Odpovědnost za vedení účetnictví je na Vás, avšak my Vás v tom skrz uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za případné škody způsobené vadou v důsledku poskytnutí odborné služby nenecháme.
Garance

Garance

Účetní kancelář je členem Komory certifikovaných účetních, která jako profesní organizace dohlíží na odbornost a odpovědnost účetní kanceláře.

Najděte si svoji účetní kancelář

Reference

Účetní kanceláře

O projektu

„Účetní kanceláře KCÚ“ je projekt Komory certifikovaných účetních (KCÚ) s cílem nabídnout portál sdružující podnikatele — fyzické i právnické osoby — poskytující služby účetního poradenství, vedení účetnictví a vedení daňové evidence ve špičkové kvalitě a patřičné odpovědnosti vůči klientovi.

Každá účetní kancelář v seznamu na tomto portálu je reprezentována profesionálem ve svém oboru — absolventem "Systému certifikace účetní profese ČR" — certifikovaným účetním nebo účetním expertem, který je současně členem KCÚ.

Jsme toho názoru, že úspěšný růst každého podniku / podnikatele je spojen s dobrým finančním řízením, které vychází z kvalitně připraveného účetnictví, jenž je zdrojem potřebných informací pro rozhodování. Podcenění účetnictví a role účetního zajisté může být slabou stránkou podniku / podnikatele.

Vedení účetnictví nelze vnímat jen jako povinnost danou zákonem a rozhodně to není nástroj jen pro vyčíslení daňové povinnosti. Nezapomeňte, že za účetnictví je odpovědný sám podnikatel i přes jeho svěření externí účetní.

Svěřte vedení svého účetnictví / daňové evidence do rukou profesionála - minimalizujte své riziko vyplývající z právních předpisů a získejte partnera, který Vám pomůže uskutečňovat podnikatelské záměry.

Libor Vašek
předseda Komory certifikovaných účetních

O projektu

„Účetní kanceláře KCÚ“ je projekt Komory certifikovaných účetních (KCÚ) s cílem nabídnout portál sdružující podnikatele — fyzické i právnické osoby — poskytující služby účetního poradenství, vedení účetnictví a vedení daňové evidence ve špičkové kvalitě a patřičné odpovědnosti vůči klientovi.

Každá účetní kancelář v seznamu na tomto portálu je reprezentována profesionálem ve svém oboru — absolventem "Systému certifikace účetní profese ČR" — certifikovaným účetním nebo účetním expertem, který je současně členem KCÚ.

Jsme toho názoru, že úspěšný růst každého podniku / podnikatele je spojen s dobrým finančním řízením, které vychází z kvalitně připraveného účetnictví, jenž je zdrojem potřebných informací pro rozhodování. Podcenění účetnictví a role účetního zajisté může být slabou stránkou podniku / podnikatele.

Vedení účetnictví nelze vnímat jen jako povinnost danou zákonem a rozhodně to není nástroj jen pro vyčíslení daňové povinnosti. Nezapomeňte, že za účetnictví je odpovědný sám podnikatel i přes jeho svěření externí účetní.

Svěřte vedení svého účetnictví / daňové evidence do rukou profesionála - minimalizujte své riziko vyplývající z právních předpisů a získejte partnera, který Vám pomůže uskutečňovat podnikatelské záměry.

Libor Vašek
předseda Komory certifikovaných účetních

Více o projektu

Chci být součástí

Účetních kanceláří KCÚ

Účetní kanceláří se může stát fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba splňující stanovené obecné i profesní podmínky pro činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence.

Více o podmínkách

O KCÚ

Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je profesní sdružení, které od roku 1999 sdružuje výhradně „profesní účetní“, tedy odborníky, kteří absolvovali "Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR" nebo obdobný zahraniční systém a jsou držiteli profesního certifikátu. V současnosti má více než 1 000 členů.

KCÚ se stala velmi důležitým reprezentantem účetní profese v ČR, je partnerem příbuzných profesních organizací — Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR. Je členem Svazu účetních ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Vstupuje do jednání se zástupci veřejné správy, má zástupce v Národní účetní radě a v metodických radách Svazu účetních ČR.

Z hlediska kvalifikační úrovně svých členů a dohledu nad úrovní jejich práce je KCÚ plně srovnatelná s obdobnými profesními organizacemi v ČR i ve světě (např. ACCA, ICAEW).

O Komoře

Komora certifikovaných účetních (KCÚ) je profesní sdružení, které od roku 1999 sdružuje výhradně „profesní účetní“, tedy odborníky, kteří absolvovali "Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR" nebo obdobný zahraniční systém a jsou držiteli profesního certifikátu. V současnosti má více než 1 000 členů.

KCÚ se stala velmi důležitým reprezentantem účetní profese v ČR, je partnerem příbuzných profesních organizací — Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR. Je členem Svazu účetních ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Vstupuje do jednání se zástupci veřejné správy, má zástupce v Národní účetní radě a v metodických radách Svazu účetních ČR.

Z hlediska kvalifikační úrovně svých členů a dohledu nad úrovní jejich práce je KCÚ plně srovnatelná s obdobnými profesními organizacemi v ČR i ve světě (např. ACCA, ICAEW).

Více o komoře Komora certifikovaných účetních

Kontakt

Buďte součástí
účetních kanceláří KCÚ

Václav Moravec
moravec@komora-ucetnich.cz
+420 737 225 780

Komora certifikovaných účetních, z.s.
WeWork - DRN, Národní 135/14
110 00 Praha 1

Registrace pomocí formuláře

Dejte nám svůj kontakt
a my se Vám ozveme

© 2018 Komora certifikovaných účetních. All rights reserved.